08.10.2012 Meclis Gündemi

09 Ekim 2012 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 08 EKİM 2012 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2319 Sayılı; İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki Ve Sorumluluklarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Değişikliği Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2320 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacı İle Kentsel Dönüşüm Alanı Sınırının Kaldırılmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2321 Sayılı; Canik,Tekkeköy,İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Afet Riski Olan Alanların Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2116 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Ve Yeşil Alan Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2322 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Konut Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2323 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Yönetim Merkezi Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 543 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2333 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Cezaevi Alanının Çevresi İle Birlikte Çevre Düzeni Planına İşlenmesine İlişkin Çevre Düzeni Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2334 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Yolun Çevresi İle Birlikte Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2109 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Yol, Konut, Park Ve Otopark Alanı Kullanımlarının Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2314 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Nazım İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 1509 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Yeşil Alan Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2040 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Kullanımının Konutdışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 1883 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Kullanımının Turizm Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2053 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Özel Eğitim Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2283 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yurt Kullanımına Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2284 Sayılı;  Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Dini Tesis Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2287 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yol, Park, Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenerek Park Ve Botanik Bahçesi Kullanımlarının Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2288 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yol, Park Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenerek Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2276 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2277 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Ticaret Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2278 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Sağlık Alanı Kullanımına Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2279 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kültürel Tesis Alanı Kullanımının Yurt Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2281 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Belediye Hizmet Alanı Kullanımının Merkezi İş Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2282 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımında Ada Mihverinin Kaldırılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2221 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımına Mevcut Trafonun İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2224 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının İmar Planı İle Kadastro Arasındaki Uyumsuzluğun Giderilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2222 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımından Trafo Alanı Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2223 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Park Alanı Kullanımına Yer Altı Otoparkının Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2132 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Plan Onamasındaki Eksikliklerin Giderilmesi Amacı İle Yol Kullanımının Plana İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/10/2012 Tarih Ve 2237 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Ptt Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/10/2012 Tarih Ve 2347 Sayılı; Volga Türkleri Sokağı İsminin Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun Olarak İsimlendirilmesi Teklifi.
 33. Ar-Ge Şube Müdürlüğünün 25/09/2012 Tarih Ve 20 Sayılı; Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı Ve Projesi İle İlgili Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Teklifi.
 34. Zabıta Dairesi Başkanlığının 19/09/2012 Tarih Ve 2481 Sayılı; Durak Taksi Yerlerinin İhale Süresinin 10 Yıl Olarak Belirlenmesi Teklifi.
 35. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20/09/2012 Tarih Ve 4703 Sayılı; Belediyemize Ait Anakent İş Merkezinde 41 Nolu Bağımsız Bölümün 2 Yıl Süre İle Ücretsiz Olarak Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Samsan Şubesi Başkanlığına Tahsis Edilmesi Teklifi.

T.C. Samsun Büyükşehir Belediyesi

Samsun, Türkiye'nin en kalabalık on altıncı şehri ve Karadeniz'in Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır.

samsun, 19 mayıs, alaçam, asarcık, atakum, ayvacık, bafra, canik, çarşamba, havza, ilkadım, kavak, ladik, salıpazarı, tekkeköy, terme, vezirköprü, yakakent, belediye, büyükşehir, samsun büyükşehir belediyesi, karadeniz,