11.10.2010 Meclis Gündemi

12 Ekim 2010 Salı | Kurumsal / Meclis Gündemi | |

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 11 EKİM 2010 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Müzakeresi İçin Samsun Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda Toplanılmak Üzere Toplantıya Çağırılmıştır.

GÜNDEM
 1. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1422 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında 15 Mt.Enkesitli Yolun 25 Mt. Enkesitli Olarak Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 2. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1476 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Raylı Sistem İçin Aktarma Alanı Belirlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 3. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1511 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Sağlık Ocağı Kullanımı Ve Resmi Alan Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 4. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1435 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park Ve Dini Tesis Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 5. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1472 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Resmi Kurum Alanı Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 6. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1467 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Konut Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 7. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1466 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında İmar Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Getirilmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 8. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1498 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Eğitim, Park, Konut Ve Yol Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 9. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1500 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Ticaret Ve Konut Alanı Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 10. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1499 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığının Okul Alanı Kullanımının Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 11. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1485 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yapı Kütlesinin Yeniden Düzenlenmesi Ve Plan Notuna İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 12. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1486 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının İdare Mahkemesi Kararının Yerine Getirilmesi Amacı İle Adaların Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 13. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1487 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Mevcut İnşaat Hakları Aşılmadan Tek Yapı Kütlesinin Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 14. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1488 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanından Trafo Alanının Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 15. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1490 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 16. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1491 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşulu Ve Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesi Yanında Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 17. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1492 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 18. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1493 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Dini Tesis Alanı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 19. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1494 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Park Kullanımının Park, Piknik Ve Eğlence Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1495 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Karayolunda Servis Yolu İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1496 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının İmar Yolunun Kapatılmasına İlişkin Plan Değişikliğini Red Eden Meclis Kararı.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1501 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Askeri Alan Kullanımının Sosyal Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Kullanımına Çevrilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1502 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanından Parselasyon Planına Göre Park Alanı Kullanımının Ayrılmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1503 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Ada Kenarlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1504 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanına Trafo Alanının İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1505 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut, Yol Ve Park Alanı Kullanımlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1506 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Blok Nizam 4 Kat Yapılaşma Hakkının Blok Nizam 6 Kat Olacak Şekilde Plan Notu İle Birlikte Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1507 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Blok Nizam 6 Kat Yapılaşma Hakkının Blok Nizam 8 Kat Yapılaşma Hakkı Olarak Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Plan Değişikliğini Red Eden Meclis Kararı.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1508 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının Akaryakıt Depolama Ve Dolum Tesisi Alanı Kullanımının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/10/2010 Tarih Ve 1531 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Park Alanı Oluşturulmasına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 Tarih Ve 1509 Sayılı; Kent İçi Ulaşımın Düzenlenmesi Amacı İle Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a Protokol İçin Yetki Verilmesi Teklifi.
 32. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02/09/2010 Tarih Ve 1674 Sayılı; Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 33. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20/09/2010 Tarih Ve 1642 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Sokak İsmi Değişikliği Teklifi.
 34. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24/09/2010 Tarih Ve 1802 Sayılı; Ahulu, Kavacık, Tepecik, Uzgur Ve Kuşçulu Mahallelerine Mevcut Cadde Ve Sokak İsimlerinin Verilmesi Teklifi.
 35. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23/09/2010 Tarih Ve 23 Sayılı; Teknepınar Köyünün Canik Ve Büyükşehir Belediye Sınırlarına Aynı İsim İle Mahalle Olarak Katılması Teklifi.
 36. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24/09/2010 Tarih Ve 106 Sayılı; Gazi Köyünün Canik Ve Büyükşehir Belediye Sınırlarına “Atatürk Mahallesi” Olarak Katılması Teklifi.
 37. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28/09/2010 Tarih Ve 1167 Sayılı; Disiplin Amirleri Yönetmeliği Teklifi.
 38. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28/09/2010 Tarih Ve 1168 Sayılı; Sicil Amirleri Yönetmeliği Teklifi.
 39. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28/09/2010 Tarih Ve 1169 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması Teklifi.
 40. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28/09/2010 Tarih Ve 1170 Sayılı; Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesi Teklifi.
 41. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 20/09/2010 Tarih Ve 3327 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Ambleminin Kabulü Teklifi.
 42. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01/10/2010 Tarih Ve 2031 Sayılı; Ücret Tarifesi Teklifi.

T.C. Samsun Büyükşehir Belediyesi

Samsun, Türkiye'nin en kalabalık on altıncı şehri ve Karadeniz'in Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır.

samsun, 19 mayıs, alaçam, asarcık, atakum, ayvacık, bafra, canik, çarşamba, havza, ilkadım, kavak, ladik, salıpazarı, tekkeköy, terme, vezirköprü, yakakent, belediye, büyükşehir, samsun büyükşehir belediyesi, karadeniz,