Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

15 Temmuz 2015 Çarşamba | Hizmet Birimleri / Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı | |

 • Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans proğramına uygun olarak hazırlamak,
 • Ayrıntılı harcama ve finans proğramını hazırlamak,
 • Bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ve mali istatistikleri hazırlamak,
 • Yönetim dönemi ve kesin hesabı hazırlamak,
 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
 • Ön mali kontrol görevini yürütmek,
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde Belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 • Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması ve ilgili üst yönetime ve harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • Gelir tarife cetvellerini hazırlamak,
 • Mali konularda üst yönetim tarafından verilen ve mevzuatça öngörülen diğer görevleri yerine getirmek,
 • Ulusal kalkınma ve politikaları, yıllık  proğram ve hükümet proğramı çerçevesinde Belediyenin  orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, sonuçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • Belediyenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,
 • Belediyenin stratejik plan ve performans proğramının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yönetmek,
 • Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans proğramına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarının da esas olarak Belediyenin Faaliyet Raporunu hazırlamak,

T.C. Samsun Büyükşehir Belediyesi

Samsun, Türkiye'nin en kalabalık on altıncı şehri ve Karadeniz'in Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır.

samsun, 19 mayıs, alaçam, asarcık, atakum, ayvacık, bafra, canik, çarşamba, havza, ilkadım, kavak, ladik, salıpazarı, tekkeköy, terme, vezirköprü, yakakent, belediye, büyükşehir, samsun büyükşehir belediyesi, karadeniz,