Vizyon

15 Temmuz 2015 Çarşamba | Hizmet Birimleri / Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | |

Amaç
 • MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
 • MADDE 2: Bu yönetmelik, Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile bağlı birimleri kapsar.
Dayanak
 • MADDE 3: Bu yönetmelik,
  1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
  2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, doğrultusunda hazırlanmıştır.
Tanımlar
 • MADDE 4 : Bu Yönetmelikte geçen;
  1. Belediye : Samsun Büyükşehir Belediyesini,
  2. Meclis : Samsun Büyükşehir Belediye Meclisini,
  3. Başkan : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanını,
  4. Daire Başkanlığı : Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığını,
  5. Daire Başkanı : Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanını,
  6. Şube Müdürü : Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına Bağlı Şube Müdürlüklerini,
  7. Birim : SamsunBüyükşehirBelediyesi Teşkilat Şemasındaki  birimleri ifade  eder.
Teşkilat
 • MADDE 5: Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bu Yönetmelik ekindeki kuruluş şemasında gösterilen birimlerden oluşur.
Daire Başkanının Atanması
 • MADDE 6: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı ilgili mevzuata göre Başkan tarafından atanır. Yapılacak atamada en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranır.
Şube Müdürünün Atanması
 • MADDE 7: Daire Başkanlığı bünyesindeki şube müdürleri ilgili mevzuata göre daire başkanının önerisi üzerine Başkan tarafından atanır.
Diğer Yardımcı Personelin Atanması
 • MADDE 8: Daire Başkanlığı bünyesindeki Şube Müdürlüklerinde görev alacak personelin atanması bu yönetmeliğin 7.maddesine göre yapılır.

T.C. Samsun Büyükşehir Belediyesi

Samsun, Türkiye'nin en kalabalık on altıncı şehri ve Karadeniz'in Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır.

samsun, 19 mayıs, alaçam, asarcık, atakum, ayvacık, bafra, canik, çarşamba, havza, ilkadım, kavak, ladik, salıpazarı, tekkeköy, terme, vezirköprü, yakakent, belediye, büyükşehir, samsun büyükşehir belediyesi, karadeniz,