Teknik Personelin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Nitelikleri


Teknik Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10

(1)  Görevleri;

a)    Müdürlüklerin görev alanında, kendilerine tevdi olunan görev sıfatları ile ilgili işleri yapmak,

b)    Müdürlükçe havale edilen resmi yazılarla ilgili araştırma yapmak, eklerini hazırlayarak cevap yazmak.

(2)  Yetkileri;

Görevli olduğu konularda müdüre de danışarak, yapılacak işleme karar verme ve karar gereklerine göre işlem yapma yetkisini kullanmak.

(3)  Sorumlulukları;

Müdürlüğün iş ve işlemlerinin usulüne uygun olarak tam ve zamanında yapılmamasından, kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından dolayı Müdüre karşı sorumludur.

T.C. Samsun Büyükşehir Belediyesi

Samsun, Türkiye'nin en kalabalık on altıncı şehri ve Karadeniz'in Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır.

samsun, 19 mayıs, alaçam, asarcık, atakum, ayvacık, bafra, canik, çarşamba, havza, ilkadım, kavak, ladik, salıpazarı, tekkeköy, terme, vezirköprü, yakakent, belediye, büyükşehir, samsun büyükşehir belediyesi, karadeniz,