English German Russian Spanish Swedish italian
T.C. Samsun Büyükşehir Belediyesi : +90 (362) 431 60 90  |  Alo Zabıta : 153
Hızlı Menü
Ana Sayfa
ANA SAYFA
Home Page
Projeler
PROJELER
Projects
Kurumsal
KURUMSAL
About Us
Başkan
BAŞKAN
Mayor
Hizmet Birimleri
HiZMET BiRiMLERi
Service Units
Bize Ulaşın
BiZE ULAŞIN
Contact Us
MENÜ
 › Kurumsal
Belediye Meclisi
Hizmet Birimleri
Yönetim Şeması
 › Başkan
 › Projeler
 › Haberler
 › Etkinlikler
 › ihale ilanları
 › Bilgi Edinme
 › Çözüm Merkezi
 › Hal Fiyatları
 › Sinema Rehberi
 › Otobüs Hareket Saatleri
 › Samulaş Hareket Saatleri
 › Telefon Rehberi
 › Kaybettiklerimiz
 › Anket Arşivi
 › Faydalı Linkler
 › Sosyal Hizmetlerimiz
 › Taş Kırma Tesisleri
Hizmet Birimleri
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Öz Geçmişi

Misyon

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kent halkına, ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde altyapı, planlı kentleşme, çevre, sosyal, kültürel ve diğer görev alanlarındaki hizmetleri çağdaş, şeffaf, eşit ve katılımcı bir anlayışla sunmaktır

Vizyon

Çağdaş yaşam kalitesi sunan, kentsel değişimi sürekli kılan, kaliteli hizmete öncülük eden ve etkin çözümler üreten; Türkiye’nin gözde kenti olmayı amaçlayan; değişen, gelişen ve yaşanmaktan zevk alınan dünya ile bağlantılı bir metropol sahil kenti yönetimini oluşturmak.
Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Başkanlığı ile iş ilişkisi bulunan diğer birimler arasında uyumlu haberleşme ve işbirliği kurmak, İhtiyaçlar doğrultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişiklikleri tespit etmek ve bunların gerçekleşmesini Başkanlık Makamına önermek,

Görev alanıyla ilgili yenilikleri izlemek, kurum bünyesine tatbiki için araştırmalar yapmak, yaptırmak, sonucu Başkanlık Makamına önermek, Başkanlık Makamınca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,
Bağlı birimlerle koordinasyon toplantıları yaparak, evrak akışını takip etmek, gerekli talimatlar vererek önerileri dinlemek,

Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak.

Yetkileri;

Başkanlığı ile ilgili görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisini kullanmak,

Başkanlığının işlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,

Teşkilat, kadro, sevk ve idare ve benzeri konularda Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,

Başkanlığı ve bağlı personele memur sicil formu (1. ve 2. derece) düzenleme,  bir güne kadar özür izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme; ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisini kullanmak,

Başkanlık Makamınca çıkarılan Genelge, Yönerge, Tamim ve benzerleri ile belirlenen yetkileri kullanmak…

Bağlı Bulunan Şube Müdürlükleri

A) Bina-Tesis Yapım Onarım Şube Müdürlüğü

B) Yol, Köprü ve Sanat Yapıları Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü

C) İhale İşleri ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü 

D) Taşocakları İşletme ve Doğal Taş Elemanları Üretim Şube Müdürlüğü  

E) Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü  

F) Elektrik ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü 

G) Yol Kaplama ve Üst Yapı Şube Müdürlüğü

H) AYKOME Şube Müdürlüğü

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Trafik Düzenleme ve Emniyet Tedbirleri
Trafik Düzenleme ve Emniyet Tedbirleri
AYKOME Şube Müdürlüğü

AYKOME Yonetmeligi
AYKOME Yonetmeligi
AYKOME Kazi ve Calisma Kontrol Tutanagi
AYKOME Kazi ve Calisma Kontrol Tutanagi
AYKOME Kabul Tutanagi
AYKOME Kabul Tutanagi
AYKOME Izinsiz Kazi ve Calisma Tespit Tutanagi
AYKOME Izinsiz Kazi ve Calisma Tespit Tutanagi
AYKOME Altyapi Kazi ve Calisma Izni Muracaat Formu
AYKOME Altyapi Kazi ve Calisma Izni Muracaat Formu
AYKOME Acil Kazi ve Abone Kazisi Muracaat Formu
AYKOME Acil Kazi ve Abone Kazisi Muracaat Formu
Atasmanlar - Metrajlar - Tutanaklar

Ariyet Ocağı Röleve
Ariyet Ocağı Röleve
Enkesit Dijitaller
Enkesit Dijitaller
Kübaj Cetveli Örnek
Kübaj Cetveli Örnek
Toprak İşleri Tutanakları
Toprak İşleri Tutanakları
Beton Hendek Kaplama
Beton Hendek Kaplama
Bordür
Bordür
Büz
Büz
Duvarlar
Duvarlar
Fore - Mini Kazık
Fore - Mini Kazık
Hendek - Drenaj
Hendek - Drenaj
Köprüler
Köprüler
Menfez
Menfez
Parke Taşı
Parke Taşı
Yeraltı Drenaj
Yeraltı Drenaj
Üstyapı Kantar Defterleri
Üstyapı Kantar Defterleri
Üstyapı İmalat Tutanakları
Üstyapı İmalat Tutanakları
Üstyapı Örnek Dijital Hesaplar
Üstyapı Örnek Dijital Hesaplar
Ara Hakediş Örnekleme

ARA HAKEDİŞ HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Hakedişinizin standart bir kapak sayfası olmalıdır. İşin adı, İdare, hakediş no, tarihi, Yüklenici adı gibi bilgiler muhakkak olmalıdır.
 • Hakedişin her sayfasında hakediş No olmalıdır.
 • Hakedişnizin alt sayfalarının numarası, kapakta dizin pusulası olmalıdır.
 • Hakedişinizin alt sayfalarında idare ve yükleinici için Unvan-İsim-İmza satırı olmalıdır.
 • Hakedişinizin altlıklarında metraj hesapları idarelerin ataşman formatlarında olmalıdır.
 • Hakedişlerde Yeşil defter, İç sayfa, Metraj İcmallerinde poz numaraları, sıra nosu aynı olmalıdır.
 • Hakedişinizde gerekmeyen evraklar olmamalıdır. (Birim fiyat teklif cetveli, teklif mektubu vb.)
 • Metraj hesapları yaparken birimlere dikkat edilmelidir. Farklı hesaplama yöntemlerine ait pozlar alt alta aynı yerde hesap edilmemelidir. (Örnek : Beton pozu hesap ederken en x boy x yük. kullanabilirsiniz ancak demir hesabı birim ağırlıktan hesap edilmekte bu bağlamda alt alta olmamalıdır.)
 • Hakedişinizdeki sayfalar işlem sırasına göre olmalıdır. (Örnek : metraj sayfası, yeşil defterden önce olmamalıdır.)
 • Hakedişinizi denetim elamanına imzalatmadan teslim etmeyiniz.
 • Her ara hakedişte hakedişin digitalini, hesap altlıklarını, plan ve projeleri, iş ilerleme fotoğraflarını bir CD ye yazıp tarafımıza vermeniz gerekmektedir.
 • Hakediş eki projeleri hakedişe koymadan A4 ebatında çıktı alıp, okunup-okunmadığı kontrol edilmelidir.
 • Hakedişinizde hesap hatası yaptıysanız tarafımıza teslim etmeden fark ettiyseniz kendiniz paraf atmayınız. Kontrol elemanına veya tarafımıza belirtiniz.
 • Her hakediş de All risk sigorta poliçenizi ekleyiniz.
 • Toprak işleri ile ilgili çalışmalarda muakkak ilk durum – son durum rölevelerinin digitallerini hakedişe ekleyiniz.
 • Hakedişinizi teslim etmeden kontrol ediniz, okunmayan rakam, hesap, ölçü olup olmadığına dikkat ediniz.
 • İşçi borcunun olmadığına dair sgk prim ve işçi maaş bordroları hakedişe ekleyiniz.

Not: Müşavir firma olarak oluşturduğumuz dokuman arşivinden yararlanınız.

Ünye Çevre Yolu
Ünye Çevre Yolu
Tck Abaklar

Arazi İşleri Abaklar
Arazi İşleri Abaklar
TCK Duvar Abaklar
TCK Duvar Abaklar
TCK Menfez Abak
TCK Menfez Abak
İş Programı

2015 Uygulama Yılı İş Programı
2015 Uygulama Yılı İş Programı
Revize Birim Fiyat

Revize Birim Fiyat Tutanağı
Revize Birim Fiyat Tutanağı
Mukayeseli Keşif

Ünye Çevre Yolu Mükayeseli Keşif Özeti
Ünye Çevre Yolu Mükayeseli Keşif Özeti
Nakliye - İtirineri

Nakliye Örnek (1)
Nakliye Örnek (1)
Nakliye Örnek (2)
Nakliye Örnek (2)
YBF Hesapları

YBF Hesapları Fiyat Tutanağı
YBF Hesapları Fiyat Tutanağı
İş İlerleme Raporu

Samsun - Azot Ayr. Ünye Yolu İş İlerleme Raporu
Samsun - Azot Ayr. Ünye Yolu İş İlerleme Raporu
Özel Kalem Müdürlüğü
Genel Sekreterlik
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
1.Hukuk Müşavirliği
İç Denetim Birimi
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Zabıta Dairesi Başkanlığı
Taşra Teşkilatı
Bir Önceki Sayfaya Dön ANA SAYFA Sayfa Başı
T.C. Samsun Büyükşehir Belediyesi | www.samsun.bel.tr
Copyright © 2010 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr | info@samsun.bel.tr
T.C. Samsun Büyükşehir Belediyesi | Adres : Pazar Mah. Necip Bey Cad. No:35 55020 İlkadım / SAMSUN | Telefon : +90 (362) 431 60 90 | Faks : +90 (362) 431 15 78
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.