Büyükşehir'in 2010 Hedefleri

27 Şubat 2010 Cumartesi | Haberler | |

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2010 yılı performans programı belli oldu. Büyükşehir Belediyesi 2010 yılında kaliteli yaşamın gereklerini sağlayan bir kent oluşturacak, yeni yerleşim alanları oluşturulacak.

Büyükşehir'in 2010 HedefleriBüyükşehir Belediyesi'nin 2010 yılı performans programı hazırlandı. Bir yıllık süre içerisinde yapılacak stratejik ana hedeflerin alındığı rapora göre, kaliteli yasamın gereklerini sağlayan bir kent oluşturmak ana hedef olarak görülürken, böyle bir ortamın sağlanması için kentin fiziki ve sosyal çevresinin yüksek standartlar taşıması, kentte yasayan insanlara kaliteli hizmet sunulması, ekonomik birimler için rekabetçi koşulların sağlanmasının gerekli olduğu belirtildi. Kaynaklarını geliştiren ve etkin kullanan, halkıyla bütünleşmiş bir belediye yönetimi sunmak, belediye personel kaynaklarının, yönetim uygulamalarının, teknolojik kaynaklarının ve mali gücünün geliştirilmesini hedefler arasında gösterildi. Kent dokusunun iyileştirilmesi, kentlilerin yaşamını kolaylaştıracak her türlü donanımın sosyal yaşam alanlarında yer alması, belediye hizmetlerinin sürekliliği, kalitesi ve sunumunda iyileşmeleri gerçekleştiren bir kent yaşamı oluşturmak amaçlanırken, belediyeciliği klasik anlayıştan uzaklaştırıp şehrin ekonomik hayatını da desteklemeyi içeren bir program uygulama kararı 2010 yılı programında da yer aldı. Performans raporunda Samsun'la ilgili önemli bilgilere ve hedeflere yer verildi. Kentin planlı gelişmesini sağlamak için belediye mücavir alanın tamamı için, genişleyen alanının getirdiği sorumluluk, imkanlar göz önüne alınarak, genel bir yapılaşma deseni kavramı oluşturulacak. Kentin içinden geçen Kürtün ve Mert ırmakları boyunca yeni yerleşim ve rekreasyon alanları planlanacak, kentin güneyindeki yeni yerleşim alanlarının planlaması ve bir bütünlük içinde Doğu ve Batı Park alanları ile şehir ilişkisinin geliştirilmesi öncelikli planlama konusu olacak. Planlamaya zenginlik katmak üzere özellikle sahildeki yeşil alanların ve tarihi öğelerin uzun dönemli planlaması için, bir uluslararası proje yarışması düzenlenecek ve seçilecek projeler ve fikirler uygulamaya konulacak.

Kent sakinlerinin memnuniyetini arttırmak ve kent için arzu edilen imajın oluşmasına katkı sağlamak projeler yürütülecek, yoksul, yaslı ve korunmaya muhtaç kesimlere yeterli destek ve hizmet sağlanacak. Personel eğitimleri, halkla iyi diyaloglar, sorunlarının hızlı bir şekilde giderilmesi, teknolojik imkanlara uyum gibi programlarda performans da yer aldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, planlı hizmet üreterek belirlenen politikaları somut is programlarına ve bütçelere dayandırarak, uygulamayı etkili bir biçimde ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi. Performans programı, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan program olduğunu belirten Yılmaz, "Stratejik Plan'da öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Performans Programı hazırlanırken belediyemiz stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerden mali yıl için öncelikli olanlar belirlenmiştir. Bu plan uzun vadeli ve geleceğe dönük bakış açımızı ortaya koymaktadır. Stratejik Plan ve Performans Programı değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret etmekte ve değişimi desteklemektedir. Temel hedefi disiplinli ve sistemli bir şekilde kaliteli yönetimi ortaya koymaktır" dedi.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım