Samsun Türkiye'nin Geleceğini Araştıracak

27 Şubat 2010 Cumartesi | Haberler | |

Amerika ve Avrupa ülkelerinde yenilenebilir enerji kaynakları ve biyoyakıtlar konusunda yapılan çalışmalara istinaden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne verdiği görevin ardından 2010 yılında Enerji Bitkileri Araştırma Merkezi'nin kurulmasıyla birlikte Samsun bu çalışmaların merkezi olacak.

Samsun Türkiye'nin Geleceğini AraştıracakDünyanın bugün ki enerji ihtiyacının yüzde 75'lik bölümünü karşılayan kömür, petrol ve doğalgaz gibi yakıtlar, yapılarında karbon ve hidrojen elementlerini bulunduran fosil yakıt olarak adlandırılırken, uzun süreçte oluşuyor ve çok çabuk tüketiliyor. Fosil yakıtların kullanımı çevreye verdikleri zarar göz önünde bulundurulduğunda son derece olumsuz etkileri olan yakıt grubu içerisinde yer alıyor. Küresel ısınmanın ve dünyayı felaketin eşiğine getiren iklim değişikliklerinin asıl aktörlerinden birisi olması, fosil yakıtlara alternatif arayışını gündeme getirirken, en temiz enerji kaynağı olan yenilenebilir enerji kaynaklarının ortaya çıkartılması çalışmaları oldukça hızlı yürütülüyor. Amerika ve AB ülkeleri yenilenebilir enerji ve biyoyakıtlar konusunda önemli çalışmalar yürürken, AB "Geleceğin enerjisi: yenilenebilir enerji kaynakları" başlıklı raporunda 2010 yılına kadar biyoenerji kaynaklarını yüzde 6'dan yüzde 12'ye çıkarmayı planlıyor. Türkiye açısında da yenilenebilir enerji kaynakları ve biyoyakıtlar büyük önem taşırken, enerjide net ithalatçı konumunda olan Türkiye, enerjinin büyük bir kısmını dışarıdan temin ediyor. Ayrıca çevreye zararlı etkileri de göz önünde
bulundurulduğunda Türkiye açısında yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi net olarak ortaya çıkıyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu önemli konuyla ilgili bazı çalışmalar başlatırken, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nü Enerji Bitkilerini Araştırma Merkezi kurmakla görevlendirdi. Bu merkezin kurulmasıyla ilgili çalışmalar DPT tarafından kabul edildi ve merkezin 2010 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Türkiye için son derece büyük öneme sahip olan enerji bitkileri konusundaki çalışmaların merkezi Enerji Bitkilerini Araştırma Merkezi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte Samsun olacak. Konuya dikkat çekmek amacıyla Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından "Ülkemizde biyoenerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve projeksiyonu" konulu bir panel düzenlenirken, Enstitü Teknik Müdür Yardımcısı Mevlüt Şahin moderatörlüğünde yapılan panele Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Aydın, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Öğüt, ALBİYOBİR Genel Başkanı Tamer Afacan ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Şahin Gizlenci konuşmacı olarak katıldı. Tekkeköy Kaymakamı Ali Candan ve Samsun İl Tarım Müdürü Kadir İspirli'nin de takip ettiği panelin açılışını yapan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Hasan Özcan, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün bölgesinde aynı ekolojiye sahip 16 vilayete tarımsal problemlerin araştırma bulgularını götürmek ve akılcı bir şekilde çözüme ulaştırmakla görevli olduğunu söyledi. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler veren Dr. Hasan Özcan, "Ülke olarak araştırmalara ayırdığımız pay binde 7 civarındadır. 2012 yılında bu oranın yüzde 2'ye çıkartılması hedefleniyor. Gelişmiş ülkelere baktığımızda bu oranın yüzde 20'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Önce millet olarak Ar-Ge'nin gerekli olduğuna inanmamız gerekiyor. Bu düşüncemiz değişmediği sürece ar-ge'ye ayrılan miktarın bir önemi yok. 2008 yılı ihracatımızın 128 milyar dolar olduğunu görüyoruz, Şayet aynı yıl 6 bin 194 ton hibrit domates tohumu üretip satmış olsaydık aynı geliri elde etmiş olacaktık. Hangi konuda olursa olsun geleceğimizin ipotek altına alınmaması için araştırmayı veya teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda teknolojiyi üreten ülke konumunda olmalıyız" dedi. Fosil kökenli yakıtların kullanımıyla her yıl yaklaşık 20 milyar ton karbondioksitin atmosfere salındığını açıklayan Özcan, "Aynı zamanda toprak ve su asit yağmurları ve aşırı gübreleme gibi etkenlerle kirlenmekte ve hepimizin şahit olduğu çevre kirliliğine neden olmaktadır. Çevre kirliliği ve buna bağlı olarak küresel ısınma artan nüfus ve gelişen teknolojiyle beraber fosil kökenli yakıt rezervlerinin hızlı bir şekilde azalması ve petrol fiyatlarındaki aşırı dalgalanma, ülkelerin enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve dışa bağımlılıktan kurtulma çalışmaları, savaş ve zorunlu hallerde stratejik yakıt bulundurma, tarım ürünlerinin sanayiye entegrasyonu, enerji arzının güvenliği, sürekliliği ve bir çok etken insanları fosil kökenli yakıtlara alternatif yeni enerji kaynakları aramaya sevk etmiştir. Bu konuda da yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji tarımı ön plana çıktı" diye konuştu. Panele katılan konuşmacılardan Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Aydın dünya ve ülkemizde biyoalkol projeksiyonu konusunda, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Öğüt dünya ve ülkemizde biyomotorin projeksiyonu konusunda, ALBİYOBİR Genel Başkanı Tamer Afacan Türkiye alternatif yakıt potansiyeli, problemler ve çözümler konusunda, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Şahin Gizlenci ise dünya ve ülkemizde biyokütle projeksiyonu konusunda katılımcılara sunum yaptı.

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım